Hvordan søke opptak?

Søknad og opptaksprøve

Finn ditt studium og søknadsskjema nedenfor.
Her finner du også informasjon om opptaksprøven.
Du vil motta bekreftelse så snart din søknad er mottatt, og innen få dager får du all informasjonen du trenger om opptaksprøven og søknadsprosessen videre.
Fagskole

Søknad / Opptaksprøve

Dans
Fagskole

Søknad / Opptaksprøve

Musikkteater
Fagskole

Søknad / Audition

Kommersiell scenekunst
Søknad / Opptak

Videregående

skole

Dans (2-årig fagskoleutdanning)

Søk opptak til Bårdar Akademiets danselinje.

Når må jeg søke?

Søknadsfrist: 12. februar 2021

Dersom du har spørsmål rundt søknad og audition, vennligst ta kontakt med oss på soknader@baardar.no.

Når er opptaksprøven?

Uke 10, 9-12 mars 2021. Du blir innkalt til audition en av disse dagene.

Hvordan søke utdanning i dans?

Fyll ut søknadsskjemaet ved å følge lenken nedenfor.
I søknadsskjemaet velger du mellom emnene:
1. klassisk ballett
2. Hiphop/kommersiell dans

NB! For å fylle ut søknadsskjemaet vil du trenge:
1. Et digitalt bilde av deg selv
2. Skannet vitnemål og/eller attester på det du har av utdanning og relevant erfaring
3. et bankkort for å betale søknadsavgift (kr. 300).

Opptakskrav klassisk ballett, jazzdans og moderne/scenisk dans

Opptakskrav til danselinjen
Inntaket til Bårdar Akademiet baseres på dine faglige kvalifikasjoner. Vurderingen skjer gjennom en opptaksprøve som består av audition i dans og et intervju. Alle søkere vil få informasjon fra skolen om konkret dato for opptaksprøven.  Du må minimum fylle 19 år i løpet av kalenderåret du søker opptak i.

Søkes det opptak til danselinjen med danseretningene: klassisk ballett, jazzdans og moderne/scenisk dans skal søkeren ha audition i alle tre retninger.

Søkeren vurderes etter følgende kriterier:

 • klassisk ballett: Teknikkforståelse, koordinasjon & rytme, dynamikkforståelse & innlevelse.
 • Jazzdans: Teknikkforståelse, koordinasjon & rytme, dynamikkforståelse & innlevelse.
 • Moderne/Scenisk dans: Danserisk egenart, scenisk tilstedeværelse,  rytme & dynamikkforståelse.

Opptakskrav Hiphop/kommersiell dans, jazzdans og moderne/scenisk dans

Opptakskrav til danselinjen
Inntaket til Bårdar Akademiet baseres på dine faglige kvalifikasjoner. Vurderingen skjer gjennom en opptaksprøve som består av audition i dans og et intervju. Alle søkere vil få informasjon fra skolen om konkret dato for opptaksprøven.  Du må minimum fylle 19 år i løpet av kalenderåret du søker opptak i.

Ved opptak til danselinjen med danseretningen: Hiphop/kommersiell dans, jazzdans og moderne/scenisk dans skal søkeren ha audition i alle tre retninger.

Søkeren vurderes etter følgende kriterier:

 • Hip hop/kommersiell dans: Uttrykk & egenart, koordinasjon, rytme& dynamikkforståelse.
 • Jazzdans: Teknikkforståelse, koordinasjon og rytme/dynamikkforståelse.
 • Moderne/Scenisk dans: Danserisk egenart, scenisk tilstedeværelse og rytme & dynamikkforståelse.

Søknadsavgift

Når man søker opptak til Fagskoleutdanning på Bårdar Akademiet betaler man en auditionavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og opptaksprøve. Søknadsavgiften  refunderes ikke ved manglende oppmøte.

Hva skal du gjøre på opptaksprøven?

Audition

Audition består av danseklasser i jazzdans og moderne/scenisk dans samt ditt valgemne. Valgemnene er klassisk ballett eller hiphop/kommersiell dans.

All koreografi blir gitt av skolens dansepedagoger denne dagen. Det er ikke nødvendig å øve inn egen koreografi. Møt opp i god tid på auditiondagen du får tildelt og sørg for å være godt oppvarmet før audition starter.

Intervju
Det vil bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet.
I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen.

Hva må du huske til opptaksprøven?

 • ettersittende dansetøy
 • egnet fottøy til din audition
 • mat og drikke
Gå til søknadsskjema

Musikkteater (2-årig fagskoleutdanning)

Søk opptak til Bårdar Akademiets musikkteaterlinje.

Når må jeg søke?

Søknadsfrist: 12. februar 2021.

Dersom du har spørsmål rundt søknad og audition, vennligst ta kontakt med oss på soknader@baardar.no.

Når er opptaksprøven?

28. januar eller 29.januar 2021 (Uke 4)
1.-5.mars 2021 (Uke 9)

Den enkelte søker blir kontaktet av skolens administrasjon vedrørende dato og gjennomføringen av selve opptaket.

Hvordan søke utdanning i musikkteater?

Fyll ut søknadsskjemaet ved å følge lenken nedenfor.
I søknadsskjemaet velger du om du ønsker fordypning i sang/skuespillerfag eller i sang/dans.

For å fylle ut søknadsskjemaet vil du trenge:
1. Et digitalt bilde av deg selv
2. Skannet vitnemål og/eller attester på det du har av utdanning og relevant erfaring
3. Et bankkort for å betale søknadsavgift (kr. 300)

Opptakskrav

Opptakskrav til musikkteaterlinjen
Inntaket til Bårdar Akademiet baseres generell studiekompetanse og dine faglige kvalifikasjoner. Vurderingen skjer gjennom en opptaksprøve som består av audition i sang, dans og monolog. Du vil også få en test i korarbeid og det vil bli gjennomført et intervju. Alle søkere vil få informasjon fra skolen om konkret dato for opptaksprøven. Du må minimum fylle 19 år i løpet av kalenderåret du søker opptak i. Søkeren vurderes etter følgende kriterier:

 • Sang: Rytmeforståelse, intonasjon og stemmekvalitet.
 • Monolog / Skuespillerteknikk: Tekstforståelse, scenisk tilstedeværelse, kropp og stemme.
 • Dans: Rytme, koordinasjon og teknikkforståelse.

Under opptaksprøven vil kriteriene over vektlegges ulikt avhengig om du søker Musikkteater med fordypning  innen sang/skuespillerfag eller Musikkteater med fordypning innen fordypning sang/dans.

Søknadsavgift

Når man søker opptak til Fagskoleutdanning på Bårdar Akademiet betaler man en søknadsavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og audition. Søknadsavgiften vil ikke kunne refunderes ved manglende oppmøte.

Hva skal du gjøre på opptaksprøven?

Audition vil bestå av:

 • Danseklasse i jazzdans. Du trenger ikke å forberede noe eget, koreografi gis på auditon.
 • Prøve i sang (inkludert duett). Du skal synge tre sanger. 1 selvvalgt, 1 fra vår liste og duetten A little fall of rain.
  Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition.
 • Monolog – fremføres på bokmål eller dialekt, svenske og danske søkere kan bruke eget morsmål.
 • Korsang – sammen med andre auditiondeltakere
 • Kartleggingstest i hørelære – denne prøven påvirker ikke opptaket, men brukes for å kartlegge nivået slik at vi kan tilrettelegge undervisningen fra skolestart.

Intervju
Det vil bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet.  
I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen.

Hva må du huske til opptaksprøven?

  • Ta med deg ettersittende treningstøy og egnede sko til danseprøven – forsøk å unngå sterke farger/mønstre
  • Vær godt forberedt. Du bør kunne tekst og sanger
  • Ta med deg kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition
  • Ta med deg mat og drikke

Enkelte søkere kan bli innkalt til ekstra prøve i løpet av auditiondagen. På en eventuell ekstra prøve skal det fremføres det samme som på audition med mindre noe annet blir avtalt.

Opptaket gjøres på grunnlag av en helhetsvurdering. Alle kandidatene får resultat i løpet av påfølgende uke.

Hva skal du fremføre? (sanger/monolog)

 • Sang:
  Du skal forberede to sanger – 1 selvvalgt sang og 1 av sangene i listen under. Minst 1 av sangene må være på norsk/skandinavisk, og må kunnes utenat. Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition. 
  Begge sangene kan velges fra listen under hvis du ønsker det. Det brukes piano som akkompagnement på audition.
 • Duett:
  Synges på norsk sammen med en av studentene ved skolen. Noter til denne finnes under. Det blir ikke tid til å øve sammen med studenten som duetten skal synges sammen med. I duetten «A little fall of rain» synger guttene MARIUS og jentene EPONINE. Enkelte partier er tostemt.
 • Monolog:
  1 av monologene fra listen under skal fremføres. Monologen skal fremføres på norsk – bokmål, nynorsk eller egen dialekt. Svenske og danske søkere kan bruke sitt eget morsmål. (Se under).

Utvalg:
Monolog_Danny_and_the_deep_blue_sea.pdf
Monolog_Man_skulle_ha_vaert_litt_forkjoelet.pdf
Monolog_Its_Ralph.pdf
Monolog_FraAChorusLine.pdf
Monolog Alene_i_lekegrinden.pdf
Monolog Denne eiendommen er kondemnert.pdf

Sang_Getting_To_Know_you.pdf
Sang_If_I_Loved_You.pdf
Sang_Im_Gonna_Sit_Right_Down_And_Write_Myself_A_Letter.pdf
Sang_Im_Gonna_Wash_That_Man_Right_Outa_My_Hair.pdf
Sang_Ive_Never_Been_In_Love_Before.pdf
Sang_Jørgen_Hattemaker.pdf
Sang_Lost_In_the_Stars.pdf
Sang_Miracle_of_Miracles.pdf
Sang_Satin_Doll.pdf
Sang_Trassvisa_Hennes_Tora.pdf
Sang_Vise_For_Gærne_Jinter.pdf
Sang_Younger_Than_Springtime.pdf
Sang_There’s_a_World.pdf
Sang_Everything_Else.pdf
Sang_Purpose.pdf
Sang_Oh_What_a_Beautiful_Mornin.pdf
Sang_Out_of_My_Dreams.pdf

Duett – A little fall of rain – fra Les Misérables

Gå til søknadsskjema

Kommersiell scenekunst (1-årig fagskoleutdanning)

Søk opptak til Kommersiell scenekunst.

Når må jeg søke?

Opptak til dette studiet: Rullerende opptak (alle søknader blir behandlet)

Dersom du har spørsmål rundt søknad og audition, vennligst ta kontakt med oss på soknader@baardar.no.

Når er opptaksprøven?

15. mars til 19. mars 2021 (uke 11).
Den enkelte søker blir kontaktet av skolens administrasjon vedrørende dato og gjennomføringen av selve opptaket.

Hvordan søke Kommersiell scenekunst?

Fyll ut søknadsskjemaet ved å følge lenken nedenfor.

Dersom du er ny søker til Bårdar vil du trenge:
1. Et digitalt bilde av deg selv
2. Skannet vitnemål og/eller attester på det du har av utdanning og relevant erfaring
3. Et bankkort/kredittkort for å betale søknadsavgift (kr. 300)

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring med musikk, dans og drama samt opptaksprøve/audition.
Annen høyere relevant utdanning vil kunne erstatte kravet om musikk, dans og drama fra videregående skole. For å bli realkompetansevurdert må søker ha fylt 19 år.

Dokumentasjon på opptakskrav:
Søker skal sende inn dokumentasjon på bestått utdanning eller annen kompetanse, i form av vitnemål, karakterutskrift, kursbevis, attester, bekreftelser e.l. Dokumentasjonen kan lastes opp i søknadsskjemaet eller ettersendes per post eller e-post.

Om opptaksprøven

Søkeren skal forberede og fremvise et selvvalgt uttrykk/formidlingsarbeid, og det kan bestå av enten sang, dans eller tekst, eventuelt en kombinasjon. Søkeren står fritt til å velge sjanger/stil innen scenekunst. Varighet på det du skal vise er minimum 1,5 minutter og maksimalt 5 minutter.

Opptakskomitéen vil vurdere søkerens tekniske kompetanse og egenart gjennom formidling og uttrykk. Søknaden og et intervju vil også være endel av den totale vurderingen for opptaket. Opptakskomitéen rangerer alle søkere med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering. 

Hva skal du forberede til opptaksprøven?

Søkeren skal forberede og fremvise et selvvalgt uttrykk/formidlingsarbeid, og det kan bestå av enten sang, dans eller tekst, eventuelt en kombinasjon. For ytterligere informasjon om opptaksprøven kan du gjerne ta kontakt på mail soknader@baardar.no eller ringe til vår resepsjon på tlf. 22 20 90 10.

Søknadsavgift

Alle nye søkere betaler en søknadsavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og opptaksprøve. Søknadsavgiften vil ikke kunne refunderes ved manglende oppmøte.

Gå til søknadsskjema

Videregående skole / Otto Treider Idrett

Ta videregående med fordypning i dans.

Hvordan søke videregående skole med dans?

Ettersom Bårdars studietilbud innen videregående skole er et samarbeid med Otto Treider Idrett, vil søknad bli gjort gjennom www.ottotreider.no. Med andre ord blir du tatt opp som elev gjennom Otto Treider Private Gymnas. Under vil du finne link til deres elektroniske søknadsskjema.

Når må jeg søke?

Informasjon om studieopptak på Otto Treider Idrett finner du ved å klikke på denne linken.

Gå til søknadsskjema