Hvordan søke opptak?

Søknad og opptaksprøve

Finn ditt studium og søknadsskjema nedenfor.
Her finner du også informasjon om opptaksprøven.
Du vil motta bekreftelse så snart din søknad er mottatt, og innen få dager får du all informasjonen du trenger om opptaksprøven og søknadsprosessen videre.
Fagskole

Søknad / Opptaksprøve

Dans
Fagskole

Søknad / Opptaksprøve

Musikkteater
Fagskole

Søknad / Audition

Kommersiell scenekunst
Søknad / Opptak

Videregående

skole

Dans (2-årig fagskoleutdanning)

Søk opptak til Bårdar Akademiets danselinje.

Når må jeg søke?

Søknadsfrist: 15. februar 2019.
Dersom du har spørsmål rundt søknad og audition, vennligst ta kontakt med oss på soknader@baardar.no.

Når er opptaksprøven?

Opptaksprøver vil bli avholdt i uke 10, mellom 5. – 8. mars 2019. Når vi har mottatt din søknad vil du få informasjon om hvilken ukedag du skal møte. Sett av hele dagen.

Hvordan søke utdanning i dans?

Fyll ut søknadsskjemaet ved å følge lenken nedenfor.
I søknadsskjemaet velger du mellom danseretningene:
1. klassisk ballett, jazzdans og moderne/scenisk dans
2. hiphop, urban, kommersiell dans og jazzdans

For å fylle ut søknadsskjemaet vil du trenge:
1. et digitalt bilde av deg selv
2. skannet vitnemål og/eller attester på det du har av utdanning og relevant erfaring
3. et bankkort for å betale søknadsavgift (kr. 300).

Opptakskrav klassisk ballett, jazzdans og moderne/scenisk dans

Opptakskrav til danselinjen
Inntaket til Bårdar Akademiet baseres på dine faglige kvalifikasjoner. Vurderingen skjer gjennom en opptaksprøve som består av audition i dans og et intervju. Alle søkere vil få informasjon fra skolen om konkret dato for opptaksprøven.  Du må minimum fylle 19 år i løpet av kalenderåret du søker opptak i.

Søkes det opptak til danselinjen med danseretningene: klassisk ballett, jazzdans og moderne/scenisk dans skal søkeren ha audition i alle tre retninger.

Søkeren vurderes etter følgende kriterier:

 • klassisk ballett: Teknikkforståelse, koordinasjon og rytme/dynamikkforståelse.
 • Jazzdans: Teknikkforståelse, koordinasjon og rytme/dynamikkforståelse.
 • Moderne/Scenisk dans: Danserisk egenart, scenisk tilstedeværelse og rytme/dynamikkforståelse.

Opptakskrav Hiphop, urban, kommersiell dans og jazzdans

Opptakskrav til danselinjen
Inntaket til Bårdar Akademiet baseres på dine faglige kvalifikasjoner. Vurderingen skjer gjennom en opptaksprøve som består av audition i dans og et intervju. Alle søkere vil få informasjon fra skolen om konkret dato for opptaksprøven.  Du må minimum fylle 19 år i løpet av kalenderåret du søker opptak i.

Ved opptak til danselinjen med danseretningen: Hiphop, urban, kommersiell dans og jazzdans skal søkeren ha audition i alle tre retninger.

Søkeren vurderes etter følgende kriterier:

 • Hip hop, urban, kommersiell dans: scenisk tilstedeværelse, koordinasjon og rytme/dynamikkforståelse.
 • Jazzdans: Teknikkforståelse, koordinasjon og rytme/dynamikkforståelse.

Søknadsavgift

Når man søker opptak til Fagskoleutdanning på Bårdar Akademiet betaler man en auditionavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og opptaksprøve. Søknadsavgiften vil ikke kunne refunderes ved manglende oppmøte.

Hva skal du gjøre på opptaksprøven?

Audition

Dersom du ønsker danseretning med klassisk ballett, jazzdans og moderne/scenisk dans, vil din audition bestå av danseklasser i klassisk ballett, jazzdans og moderne/scenisk dans.

Dersom du ønsker danseretning hiphop, urban, kommersiell dans og jazzdans vil din audition bestå av danseklasser i hiphop, urban / kommersiell dans og jazzdans.

All koreografi blir gitt av skolens dansepedagoger denne dagen, det er ikke nødvendig å øve inn egen koreografi, men sørg for å være godt oppvarmet.

Intervju
Det vil bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet.
I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen.

Hva må du huske til opptaksprøven?

 • ettersittende dansetøy
 • egnet fottøy til din audition
 • mat og drikke
Gå til søknadsskjema

Musikkteater (2-årig fagskoleutdanning)

Søk opptak til Bårdar Akademiets musikkteaterlinje.

Når må jeg søke?

Søknadsfrist første opptaksuke: 7. januar 2019.
Søknadsfrist andre opptaksuke: 15. februar 2019.
Dersom du har spørsmål rundt søknad og audition, vennligst ta kontakt med oss på soknader@baardar.no.

Når er opptaksprøven?

Første opptaksuke: uke 4, mellom 22. – 25. januar 2019.
Andre opptaksuke: uke 9, mellom 26. februar – 1. mars 2019.
Når vi har mottatt søknaden din vil du få informasjon om hvilken ukedag du skal møte. Sett av hele dagen.

Hvordan søke utdanning i musikkteater?

Fyll ut søknadsskjemaet ved å følge lenken nedenfor.
I søknadsskjemaet velger du om du ønsker fordypning i sang/skuespillerfag eller i sang/dans.

For å fylle ut søknadsskjemaet vil du trenge:
1. et digitalt bilde av deg selv
2. skannet vitnemål og/eller attester på det du har av utdanning og relevant erfaring
3. et bankkort for å betale søknadsavgift (kr. 300)

Opptakskrav

Opptakskrav til musikkteaterlinjen
Inntaket til Bårdar Akademiet baseres på dine faglige kvalifikasjoner. Vurderingen skjer gjennom en opptaksprøve som består av audition i sang, dans og monolog. Du vil også få en test i korarbeid og det vil bli gjennomført et intervju. Alle søkere vil få informasjon fra skolen om konkret dato for opptaksprøven. Du må minimum fylle 19 år i løpet av kalenderåret du søker opptak i. Søkeren vurderes etter følgende kriterier:

 • Sang: Rytmeforståelse, intonasjon og stemmekvalitet.
 •  Monolog / Skuespillerteknikk: Tekstforståelse, scenisk tilstedeværelse, kropp og stemme.
 • Dans: Rytme, koordinasjon og teknikkforståelse.

Under opptaksprøven vektlegges monolog og sang dersom du har valgt fordypning  sang/skuespillerfag, dans og sang vektlegges dersom du har valgt fordypning sang/dans.

Søknadsavgift

Når man søker opptak til Fagskoleutdanning på Bårdar Akademiet betaler man en søknadsavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og audition. Søknadsavgiften vil ikke kunne refunderes ved manglende oppmøte.

Hva skal du gjøre på opptaksprøven?

Audition vil bestå av:

 • danseklasse i jazzdans – du trenger ikke å forberede noe eget, koreografi gis på auditon.
 • prøve i sang (inkludert duett) – du skal synge to sanger + duett (A little fall of rain).
  Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition.
 • monolog – fremføres på bokmål eller dialekt, svenske og danske søkere kan bruke eget morsmål.
 • korsang – sammen med andre auditiondeltakere
 • kartleggingstest i hørelære – denne prøven påvirker ikke opptaket, men brukes for å kartlegge nivået slik at vi kan tilrettelegge undervisningen fra skolestart.

Intervju
Det vil bli gjennomført et intervju hvor vi vurderer din motivasjon og din egnethet til å gjennomføre studiet.  
I intervjuet vil du få mulighet til å fortelle om deg selv, din bakgrunn og motivasjon, samt dine forventninger til utdanningen.

Hva må du huske til opptaksprøven?

  • ta med ettersittende treningstøy og egnede sko til danseprøven – forsøk å unngå sterke farger/mønstre
  • vær godt forberedt – du bør kunne sang og tekst utenat,
  • ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition.
  • ta med mat og drikke

Enkelte søkere kan bli innkalt til ekstra prøve i løpet av auditiondagen. På en eventuell ekstra prøve skal det fremføres det samme som på audition med mindre noe annet blir avtalt.

Opptaket gjøres på grunnlag av en helhetsvurdering. Alle kandidatene får resultat i løpet av påfølgende uke.

Hva skal du fremføre? (sanger/monolog)

 • Sang:
  Du skal forberede to sanger – en selvvalgt sang og en av sangene i listen under. Minst en av sangene må være på norsk/skandinavisk, og må kunnes utenat. Du må selv ta med kopi av notene til alle sangene du skal synge på audition. 
  Begge sangene kan velges fra listen under hvis du ønsker det. Det brukes piano som akkompagnement på audition.
 • Duett:
  Synges på norsk sammen med en av studentene ved skolen. Noter til denne finnes under. Det blir ikke tid til å øve sammen med studenten som duetten skal synges sammen med. I duetten «A little fall of rain» synger guttene MARIUS og jentene EPONINE. Enkelte partier er tostemt.
 • Monolog:
  En av monologene under skal fremføres. Monologen skal fremføres på norsk – bokmål, nynorsk eller egen dialekt. Svenske og danske søkere kan bruke sitt eget morsmål. (Se under).

Utvalg:
Monolog_Danny_and_the_deep_blue_sea.pdf
Monolog_Man_skulle_ha_vaert_litt_forkjoelet.pdf
Monolog_Regissoren.pdf
Monolog_Its_Ralph.pdf
Monolog_FraAChorusLine.pdf
Monolog Alene_i_lekegrinden.pdf
Monolog Denne eiendommen er kondemnert.pdf

Sang_Getting_To_Know_you.pdf
Sang_If_I_Loved_You.pdf
Sang_Im_Gonna_Sit_Right_Down_And_Write_Myself_A_Letter.pdf
Sang_Im_Gonna_Wash_That_Man_Right_Outa_My_Hair.pdf
Sang_Ive_Never_Been_In_Love_Before.pdf
Sang_Jørgen_Hattemaker.pdf
Sang_Lost_In_the_Stars.pdf
Sang_Miracle_of_Miracles.pdf
Sang_Satin_Doll.pdf
Sang_Trassvisa_Hennes_Tora.pdf
Sang_Vise_For_Gærne_Jinter.pdf
Sang_Younger_Than_Springtime.pdf
Sang_There’s_a_World.pdf
Sang_Everything_Else.pdf
Sang_Purpose.pdf
Sang_Oh_What_a_Beautiful_Mornin.pdf
Sang_Out_of_My_Dreams.pdf

Duett – A little fall of rain – fra Les Misérables

Gå til søknadsskjema

Kommersiell scenekunst (1-årig fagskoleutdanning)

Søk opptak til Kommersiell scenekunst.

Når må jeg søke?

Opptak til dette studiet er rullerende.

Dersom du har spørsmål rundt søknad og audition, vennligst ta kontakt med oss på soknader@baardar.no.

Når er opptaksprøven?

Når vi har mottatt din søknad vil du få informasjon om hvilken ukedag du skal møte.
Sett av hele dagen.

Hvordan søke Kommersiell scenekunst?

Fyll ut søknadsskjemaet ved å følge lenken nedenfor.

Dersom du er ny søker til Bårdar vil du trenge:
1. et digitalt bilde av deg selv
2. skannet vitnemål og/eller attester på det du har av utdanning og relevant erfaring
3. et bankkort for å betale søknadsavgift (kr. 300)

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring innen musikk, dans og drama samt opptaksprøve/audition.
For å bli realkompetansevurdert må søker ha fylt 19 år.

Dokumentasjon på opptakskrav:
Søker skal sende inn dokumentasjon på bestått utdanning eller annen kompetanse, i form av vitnemål, karakterutskrift, kursbevis, attester, bekreftelser e.l. Dokumentasjonen kan lastes opp i søknadsskjemaet eller ettersendes per post eller e-post.

Om opptaksprøven

Detaljert informasjon om innholdet i opptaksprøvene annonseres på www.bårdar.no i god tid før opptaksprøvene finner sted.  Opptakskomitéen rangerer alle søkere med bestått opptaksprøve i prioritert rekkefølge etter en totalvurdering, der kriterier som kunstnerisk potensial, grunnleggende forståelse for fagene, tekniske ferdigheter, modenhet og fysisk egnethet inngår. Søknaden og et intervju vil også være endel av den totale vurderingen for opptaket.

Hva skal du forberede til opptaksprøven?

For informasjon om forberedelsesmateriell og annen informasjon knyttet til opptaksprøven kan du gjerne ta kontakt på mail soknader@baardar.no eller ringe til vår resepsjon på tlf. 22 20 90 10.

Søknadsavgift

Alle nye søkere betaler en søknadsavgift på kr. 300,- som går til å dekke administrative kostnader ved søknadsbehandling og opptaksprøve. Søknadsavgiften vil ikke kunne refunderes ved manglende oppmøte.

Gå til søknadsskjema

Videregående skole / Otto Treider Idrett

Ta videregående med fordypning i dans.

Hvordan søke videregående skole med dans?

Ettersom Bårdars studietilbud innen videregående skole er et samarbeid med Otto Treider Idrett, vil søknad bli gjort gjennom www.ottotreider.no. Med andre ord blir du tatt opp som elev gjennom Otto Treider Private Gymnas. Under vil du finne link til deres elektroniske søknadsskjema.

Når må jeg søke?

Informasjon om studieopptak på Otto Treider Idrett finner du ved å klikke på denne linken.

Gå til søknadsskjema