Studieavgift

Studieavgifter på Bårdar

 

Studieavgift for Bårdar Akademiet inneværende år:

39.750 kroner per semester, totalt 79.500,- per studieår.*

Auditionavgift (kr. 300 som betales ved søknad), innmeldingsavgift ved opptak (kr. 1750,-) og avgift for studiemateriell/billettkjøp (kr. 5000,- per studieår) kommer i tillegg til studieavgiften.

Studiet er statsstøttet og godkjent av NOKUT (Fagskoleloven) og gir rett til støtte i Lånekassen.

*Den oppgitte prisen viser prisen for inneværende studieår. Eventuell ny pris kommer i løpet av desember 2019.

Klar for å søke?

Er du klar for å starte med utdannelsen innen det du brenner for?

Start søknad