Studieavgift

Studieavgifter på Bårdar

 

Studieavgift for Bårdar Akademiet inneværende år:

42.750 kroner per semester, totalt 85.500,- per studieår for Musikkteater.

41.500 kroner per semester, totalt 83.000,- per studieår for Dans.

Auditionavgift (kr. 300 som betales ved søknad), innmeldingsavgift ved opptak (kr. 1750,-) og avgift for studiemateriell/billettkjøp (kr. 5000,- per studieår) kommer i tillegg til studieavgiften.

Studiet er statsstøttet og godkjent av NOKUT (Fagskoleloven) og gir rett til støtte i Lånekassen.

Klar for å søke?

Er du klar for å starte med utdannelsen innen det du brenner for?

Start søknad