Bårdar International

Ønsker du videre utvikling som danser eller artist?

Ønsker du å følge din lidenskap for musikkteater og dans, for en dag å bli en av Norges beste artister eller dansere?
Gjennom utdanningen ved Bårdar International får du bred sceneerfaring og muligheten til å arbeide med aktive koreografer og regissører.

Studielengde:
1 år,
start aug. 2019

Studieavgift:
39 750 kr. per semester,
se mer.

Opptakskrav:
Opptaksprøve

Søknadsfrist:
15. februar 2019

Studietype:
Heltids fordypningsstudie

Støtte Lånekassen:
Ja, les mer her.

les om opptaksprøven
Gå til søknadsskjema

Hvorfor søke Bårdar International?

Studiet retter seg mot deg som ønsker å utvikle deg videre som musikalartist eller danser. Gjennom utdanningen vil du få solid praksis og sceneerfaring innen en rekke ulike sjangre og fora for scenekunst, og mulighet til å danne nettverk med aktører i bransjen som er reelle potensielle arbeidsgivere.

Se mer...

Studiets innhold

Utdanningen ved Bårdar International fokuserer på utvikling av en profesjonell karrière som artist eller danser. Undervisningsinnholdet er tett knyttet til dagsaktuelle forestillinger og bransjen generelt, og utdanningen er ispedd et internasjonalt perspektiv slik at du som utøver får innsikt i et større arbeidsmarked.

Se mer...

Søknad og opptak

Bårdar International tar inn studenter på bakgrunn av opptaksprøve bestående av audition og intervju.

Søknad og opptak foregår i vårsemesteret for opptak til høstsemester.

Se mer...

Jobbmuligheter

Utdanningen ved Bårdar International er tett knyttet til bransjen og du får muligheter til å knytte gode kontakter både nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen sikter på å gjøre deg som utøver attraktiv i arbeidsmarkedet innen scenekunst, TV/Film, reklame/event o.l. Studiet er også nyttig dersom du ønsker videre studier innen teater, sang, dans og kulturfeltet generelt.

Se mer...

Hvorfor søke?

Hvorfor søke Bårdar International?

Studiet retter seg mot deg som ønsker å utvikle deg videre som musikalartist eller danser. Gjennom utdanningen vil du få solid praksis og sceneerfaring innen en rekke ulike sjangrer og fora for scenekunst, og mulighet til å danne nettverk med aktører i bransjen som er reelle potensielle arbeidsgivere.

Bårdar startet som danseskole i 1937 og har gjennom årene bygget opp en bred kompetanse og profesjonell atmosfære rundt det å skape glede rundt dans og scenekunst. Siden 1995 har Bårdar tilbudt profesjonell utdanning innen dans og scenekunst. Hvert år skaper vi noen av Norges beste musikalartister og dansere!

Studiets innhold

Studiets innhold

Utdanningen ved Bårdar International fokuserer på utvikling av en profesjonell karrière som artist eller danser. Undervisningsinnholdet er tett knyttet til dagsaktuelle forestillinger og bransjen generelt, og utdanningen er ispedd et internasjonalt perspektiv slik at du som utøver får innsikt i et større arbeidsmarked.

Hovedmålet med utdanningen er at du skal få utvikle deg videre som utøver. Du velger om du vil fordype deg i dans eller musikkteater.

Utdanningen er prosjektbasert og praksisrettet. Du vil blant annet få arbeide med studentutviklet produksjon,  ulike workshops med aktører fra bransjen, praksisperiode og auditiontrening.

I tillegg får du undervisning i teknikkfag innen dans/musikkteater, samt forelesninger om markedsføring og det å starte egen bedrift.

Studiet er nært knyttet til yrkeslivet. Mange av skolens pedagoger er aktive kunstnere ved siden av undervisningen. Du får arbeide med skuespillere, koreografer, artister og andre kjente aktører i markedet. Studiets avgangsforestilling vises på en av Oslos teaterscener.

 

Søknad og opptak

Søknad og opptak

Opptak bygger på opptaksprøve bestående av audition og intervju.

Les mer om søknad og opptaksprøve her.

Du må ha erfaring innen sang, dans eller skuespill for å få opptak til utdanningen, de fleste studenter har også bakgrunn fra toårig relevant utdanning etter videregående skole, eller tilsvarende arbeidserfaring.
Dersom du er usikker på om du har nok eller riktig kompetanse, så kontakt oss gjerne på tlf. 22 20 90 10 eller soknader@baardar.no!

Gå til side for søknad og audition

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Utdanningen ved Bårdar International er tett knyttet til bransjen og du får muligheter til å knytte gode kontakter både nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen sikter på å gjøre deg som utøver attraktiv i arbeidsmarkedet innen scenekunst, TV/Film, reklame/event o.l. Studiet er også nyttig dersom du ønsker videre studier innen teater, sang, dans og kulturfeltet generelt.

Våre tidligere studenter har vist oss at de når sine mål. Mange av dem arbeider som aktive artister og noen av dem er blant landets beste musikalartister! Tidligere Bårdar-studenter har roller i de aller fleste musikaler som settes opp i Norge, flere arbeider også ved teatre, med TV/film og ved alternative scener som f.eks. Wallmans salonger, ulike Cruise-skip osv. Bårdar er stolt av at våre studenter er blant Norges fremste artister innen det kommersielle scenekunstfeltet!

Klar for å søke?

Er du klar for å starte med utdannelsen innen det du brenner for?
Kom i gang med søknaden!

Start søknad