Kommersiell scenekunst

Ønsker du å bli en kommersiell scenekunstner?

Ønsker du å følge din lidenskap for en dag å bli en av Norges beste artister eller dansere?
Gjennom utdanningen får du bred sceneerfaring og muligheten til å arbeide med aktive koreografer og regissører.

Studielengde:
1 år,
start aug. 2022

Studieavgift:
Blir besluttet i løpet av desember. Vi estimerer pris til 45000 kr per semester + studiemateriell
se mer.

Opptakskrav:
Opptaksprøve

Søknadsfrist:
Rullerende opptak (alle søknader blir behandlet).

Studietype:
Heltids fordypningsstudie

Støtte Lånekassen:
Ja, les mer her.

les om opptaksprøven
Gå til søknadsskjema

Hvorfor søke Kommersiell scenekunst?

Studiet retter seg mot deg som ønsker å utvikle deg videre som musikalartist eller danser. Gjennom utdanningen vil du få solid praksis og sceneerfaring innen en rekke ulike sjangre og fora for scenekunst, og mulighet til å danne nettverk med aktører i bransjen som er reelle potensielle arbeidsgivere.

Se mer...

Studiets innhold

Studiet fokuserer på å utvikle deg til en profesjonell scenekunstner som mestrer å kombinere sang, dans og formidling. Undervisningsinnholdet er tett knyttet til dagsaktuelle forestillinger og bransjen generelt, og utdanningen er ispedd et internasjonalt perspektiv slik at du som utøver får innsikt i et større arbeidsmarked.

Se mer...

Søknad og opptak

Bårdar Akademiet tar inn studenter med fullført og bestått videregående opplæring samt opptaksprøve/audition. Annen høyere relevant utdanning vil kunne erstatte kravet om musikk, dans og drama fra videregående skole. For å bli realkompetansevurdert må søker ha fylt 19 år.

Det er rullerende opptak i 2021.

Se mer...

Jobbmuligheter

Utdanningen ved Bårdar Akademiet er tett knyttet til bransjen og du får muligheter til å knytte gode kontakter både nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen sikter på å gjøre deg som utøver attraktiv i arbeidsmarkedet innen scenekunst, TV/Film, reklame/event o.l. Studiet er også nyttig dersom du ønsker videre studier innen teater, sang, dans og kulturfeltet generelt.

Se mer...

Hvorfor søke?

Hvorfor søke Kommersiell scenekunst?

Studiet retter seg mot deg som ønsker å utvikle deg videre som musikalartist eller danser. Gjennom utdanningen vil du få solid praksis og sceneerfaring innen en rekke ulike sjangrer og fora for scenekunst, og mulighet til å danne nettverk med aktører i bransjen som er reelle potensielle arbeidsgivere.

Bårdar startet som danseskole i 1937 og har gjennom årene bygget opp en bred kompetanse og profesjonell atmosfære rundt det å skape glede rundt dans og scenekunst. Siden 1995 har Bårdar tilbudt profesjonell utdanning innen dans og scenekunst. Hvert år skaper vi noen av Norges beste musikalartister og dansere!

Studiets innhold

Studiets innhold

Studiet fokuserer på å utvikle deg til en profesjonell scenekunstner som mestrer å kombinere sang, dans og formidling. Undervisningsinnholdet er tett knyttet til dagsaktuelle forestillinger og bransjen generelt, og utdanningen er ispedd et internasjonalt perspektiv slik at du som utøver får innsikt i et større arbeidsmarked.

Du velger om du vil fordype deg i dans eller musikkteater.

Utdanningen er prosjektbasert og praksisrettet. Du vil blant annet få arbeide med studentutviklet produksjon, ulike workshops med aktører fra bransjen, praksisperiode og auditiontrening.

I tillegg får du undervisning i teknikkfag innen dans/musikkteater, samt forelesninger om markedsføring og det å starte egen bedrift. Studiet gir deg også kunnskap og ferdigheter i yrkesprofilering. Du lærer å benytte sosiale medier samt lage showreel, skrive CV og tilsvarende.

Studiet er nært knyttet til yrkeslivet. Mange av skolens pedagoger er aktive kunstnere ved siden av undervisningen. Du får arbeide med skuespillere, koreografer, artister og andre kjente aktører i markedet. Studiet avsluttes med produksjon og visning av forestilling på teater.

Søknad og opptak

Søknad og opptak

Opptak bygger på opptaksprøve bestående av audition og intervju.

Les mer om søknad og opptaksprøve her.

Du må minimum ha bestått videregående utdanning med musikk, dans og drama eller høyere. De fleste studentene har bakgrunn fra fagskolestudier eller høyskolestudier innen dans, musikkteater eller sang/skuespill.

Dersom du er usikker på om du har nok eller riktig kompetanse, så kontakt oss gjerne på tlf. 22 20 90 10 eller soknader@baardar.no!

Gå til side for søknad og audition

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Utdanningen ved Bårdar Akademiet er tett knyttet til bransjen og du får muligheter til å knytte gode kontakter både nasjonalt og internasjonalt. Utdanningen sikter på å gjøre deg som utøver attraktiv i arbeidsmarkedet innen scenekunst, TV/Film, reklame/event o.l. Studiet er også nyttig dersom du ønsker videre studier innen teater, sang, dans og kulturfeltet generelt.

Våre tidligere studenter har vist oss at de når sine mål. Mange av dem arbeider som aktive artister og noen av dem er blant landets beste musikalartister! Tidligere Bårdar-studenter har roller i de aller fleste musikaler som settes opp i Norge, flere arbeider også ved teatre, med TV/film og ved alternative scener som f.eks. Wallmans salonger, ulike Cruise-skip osv. Bårdar er stolt av at våre studenter er blant Norges fremste artister innen det kommersielle scenekunstfeltet!

Klar for å søke?

Er du klar for å starte med utdannelsen innen det du brenner for?
Kom i gang med søknaden!

Start søknad