Lån og stipend

Søk om støtte fra Lånekassen nå

Skal du studere til høsten? Nå kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen dersom du har studieplass.

Til søknaden om stipend og lån til høyere og annen utdanning

Opptrapping til 11 måneder med studiestøtte

Stortinget har vedtatt en plan om å trappe opp utdanningsstøtten gradvis fra 10 til 11 måneder for fulltidsstudenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning.

Opptrappingen skal skje over 4 år, fra 2017 til 2020. For våren 2018 trappes derfor støtten opp med 2 uker. Den ene uken får du under forutsetning av at Stortinget bevilger penger til det i statsbudsjettet for 2018.

Les mer om 11 måneder med studiestøtte

Ved opptak til Bårdar Akademiet eller Bårdar Danseinstitutt sine utdanninger får du rett til å søke lån og stipend gjennom Lånekassen. Et godt tips kan være å søke tidlig, slik at du mottar pengene i god tid til skolestart. Siden høsten 2013 har det vært mulig å gjøre dette elektronisk gjennom Min Side eller Buypass. For mer informasjon se linken under til Lånekassen.no

Du kan se status for din søknad gjennom Din Side under Lånekassen:

Gå til Din Side på lånekassen.no

Klar for å søke?

Er du klar for å starte med utdannelsen innen det du brenner for?

Start søknad