Musikkteater

Bli profesjonell musikalartist!

Ønsker du en dag å stå på en scene eller en annen arena som profesjonell musikalartist? Ønsker du å følge din lidenskap for scenekunst og utdanne deg til å bli en av Norges beste musikalartister?

BÅRDAR AKADEMIET ER NÅ EN DEL AV FAGSKOLEN KRISTANIA
1. januar 2022 ble Bårdar Akademiet en del av Fagskolen Kristiania.
Fagskolen Kristiania har et bredt tilbud av utdanninger innen fagområdene design, kommunikasjon og teknologi, helse og oppvekst, samt økonomi og administrasjon. Med nærmere 3 000 studenter og et bredt studietilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Fagskolen Kristiania blant Norges største fagskoler.

Bårdar Akademiet tilbyr toårig utdanning i musikkteater med fordypning i sang/skuespillerfag eller sang/dans. Utdanningen er godkjent av NOKUT som Høyere yrkesfaglig utdanning. Les studieplan her.

Studielengde:
2 år,
start aug. 2022

Studieavgift:
Kr. 47 800,- per semester, inkludert studiemateriell. I tillegg vil det komme utstyrsliste og SIO medlemskap.
se mer.

Opptakskrav:
Opptaksprøve

Søk innen:
Løpende opptak

Studiepoeng:
120 

Støtte Lånekassen:
Ja, les mer her.

Les om opptaksprøven
Jeg vil søke studieplass

Hvorfor Bårdar Akademiet?

Studiet ved Bårdar Akademiet kan åpne nye dører for deg og føre deg som musikalartist i spennende og uante retninger. Utdanningen er praktisk rettet med et fokus på at du skal kunne gå rett fra skole til jobb.

Se mer...

Studiets innhold

Studiet retter seg mot deg som ønsker å bli en allsidig musikalartist på høyt faglig nivå. Du får gleden av å jobbe med lærere, koreografer og regissører med solid erfaring fra aktiv kunstnerisk virksomhet. De enkelte emner er nærmere beskrevet i studieplanen.

Se mer...

Søknad og opptak

Bårdar Akademiet tar opp studenter basert på opptaksprøve. Opptaksprøven er lagt opp som en audition der du får vist ditt ferdighetsnivå i dans og et intervju der vi snakker om din bakgrunn og motivasjon for studiene.

Se mer...

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg muligheter innen institusjonsteatre, privatteatre og andre scenekunstarenaer, i tillegg til TV/film, reklame/event o.l. Studiet gir også en god plattform for videre studier innen teater, sang, dans og kulturfeltet generelt.

Se mer...

Hvorfor søke?

Ønsker du også en dag å stå på en scene som sanger eller musikalartist?

Hvorfor søke Bårdar Akademiets utdanning i musikkteater?

Hos Bårdar får du muligheten til å bli en dyktig og profesjonell musikalartist. Du vil lære deg tekniske ferdigheter så vel som uttrykk og formidling. Studiet ved Bårdar kan åpne nye dører for deg og føre deg som musikalartist i spennende og uante retninger. Hovedfagene er sang, dans og musikkteater med fordypning i enten sang/skuespillerfag eller sang/dans.

Vi fokuserer på bredde og kompetanse innen både sang, dans og skuespill slik at du skal lykkes i å få deg jobb som musikalartist i markedet i dag og du får et solid faglig grunnlag enten du ønsker å gå videre med utdanning eller rett ut på scenen.

Utdanningen i musikkteater er godkjent av NOKUT som høyere yrkesfaglig utdanning og gir deg formell kompetanse. Bårdar Akademiet er opptatt av å ivareta dine studentrettigheter.  Alle studenter er automatisk medlemmer i SiO, og du kan enkelt orientere deg om reglementet ved Bårdar Akademiet i skolens forskrift om fagskoleutdanning.

Våre tidligere studenter har vist oss at de når sine mål og tidligere Bårdar-studenter har roller i de aller fleste musikaler som settes opp i Norge, flere arbeider også ved teatre, med TV/film og ved alternative scener som f.eks. Wallmans salonger, ulike Cruise-skip osv.

Du får tett oppfølging av landets beste pedagoger innen musikalfeltet. Bårdar Akademiet har pedagoger med høy kompetanse, med lang og bred erfaring innenfor scenekunst. Flere av skolens pedagoger har vært, og er fortsatt, profesjonelle sangere, dansere, skuespillere og regissører/koreografer. Pedagogene har blant annet bakgrunn fra Riksteateret, Den Nationale Scene, Folketeateret, NRK og diverse produksjonsselskaper for for film og TV.

Studiets innhold

Studiets innhold

Studiet retter seg mot deg som ønsker å bli en allsidig musikalartist på høyt nivå.  Alle studenter får undervisning i skuespillerteknikk, jazzdans, korsang, individuell sang, musikkteaterhistorie og hørelære m.m. I tillegg til sang  fordyper du deg i enten skuespillerfag eller dans.

Bårdars pedagoger er opptatt av å se dine faglige behov og gi deg den individuelle oppfølgingen du trenger for å nå dine mål.

Studiets avgangsforestilling vises på en av Oslos teaterscener.

Her kan du laste ned den aktuelle studieplanen, endringer kan forekomme for nytt studieår: 2017 – 2018 – Studieplan – Musikkteater

En utdanning på Bårdar sikrer deg en god kompetanse innen musikkteater-fagfeltet.

Søknad og opptak

Vi ser etter deg som ønsker å lære mer om sang, dans og musikkteater.

Søknad og opptak

Opptak bygger på opptaksprøve bestående av audition og intervju.

Les mer om søknad og opptaksprøve her.

Du må ha noe erfaring innen sang, dans eller skuespill for å få opptak til utdanningen, de fleste studenter har også bakgrunn fra videregående skole.
Dersom du er usikker på om du har nok eller riktig kompetanse, så kontakt oss gjerne på tlf. 22 20 90 10 eller soknader@baardar.no!

Gå til side for søknad og opptak

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Utdanningen gir deg muligheter innen institusjonsteatre, privatteatre og andre scenekunstarenaer, i tillegg til TV/film, reklame/event o.l. Studiet gir også en god plattform for videre studier innen teater, sang, dans og kulturfeltet generelt.

Bårdar Akademiets lærere er nært knyttet til yrkeslivet ved at mange av skolens pedagoger er aktive kunstnere ved siden av undervisningen og du får arbeide med samtidsregissører, koreografer og andre aktuelle aktører i markedet slik at du får profilert deg overfor reelle potensielle arbeidsgivere.

Våre tidligere studenter har vist oss at de når sine mål og tidligere Bårdar-studenter har roller i de aller fleste musikaler som settes opp i Norge, flere arbeider også ved teatre, med TV/film og ved alternative scener som f.eks. Wallmans salonger, ulike Cruise-skip osv.

En rekke tidligere studenter fra Bårdar holder i dag hovedroller på nasjonale og internasjonale scener.

Klar for å søke?

Er du klar for å starte med utdannelsen innen det du brenner for?
Kom i gang med søknaden!

Jeg vil søke studieplass